Pozycjonowanie w wyszukiwarkach
Tworzenie serwisów www
Social marketing

ANALIZY UŻYTECZNOŚCI

Jedną z najważniejszych cech dobrej witryny internetowej jest jej użyteczność (usability). Podczas projektowania graficznego serwisu należy wziąć pod uwagę szereg kryteriów tak aby użytkownik podczas przeglądania witryny uzyskał odpowiednie informacje w przyjazny sposób. Dobrze wykonana witryna powinna wywoływać u użytkownika następujące zjawiska: satysfakcja graficzna, szybkie uzyskanie pożądanej informacji, zapamiętanie informacji i jej przetwarzanie, łatwość nawigacji czy brak popełnianych błędów podczas nawigacji.

Aby móc zaliczyć stronę internetową do kategorii użytecznych należy na etapie jej projektowania starannie zaplanować szatę graficzną, rozmieszczenie i nasycenie informacji, podkreślenie ważnych treści, rodzaju i stylu czcionki, intuicyjne menu, kolorystykę oraz strukturę witryny.